T

                                   I just wanted to  s a v e  my sister

                                         and keep Peeta  a l i v e

mockingjay     
mockingjay     finnick odair     

it’s the things we love most
                     t h a t  d e s t r o y  u s.

mockingjay     

Haymitch comforting Katniss

mockingjay     
mockingjay     

mjwatson:

I am the m o c k i n g j a y
mockingjay     
15.09.14
451 notes
via

While you live, the revolution lives.

mockingjay     
15.09.14
590 notes
via

Gale Hawthorne in Mockingjay Part 1

Gale Hawthorne in Mockingjay Part 1

gale hawthorne